English | Shqip Kërko produkt  
 
 
Username

Password


Distributorët

Rrjeti i distributoreve tanë mundëson shërbimin e shpejtë dhe të besueshëm ndaj klienteve kudo që ata ndodhen.

Tiranë

  Magazine Shumice
    Rr. Karl Gega, Stacioni Trenit
    Tel: 04232734
    Cel: 0682058952

Elbasan

  "Gerant" sh.p.k
    Lagje Hekurudha, Rr. Jashar Ali
    Tel: 054 580 38
    Cel: 068 22 54 402

Shkodër

  "Autoelite" sh.p.k
    Lagje Perash, Rr. Alqi Kondi
    Tel: 022 425 72
    Cel: 069 20 67 694

Fier

  "Gleart Lubrifikant" sh.p.k
    Lagje 8 Shkurti, Rr. Mujo Ulqinaku
    Tel: 034 240 21
    Cel: 069 20 84 488

Gjirokastër

  "Euro Servis" sh.p.k
    Ish. Parku i Mallrave
    Cel: 068 20 95 231

Kavajë

Kukës

Sarandë

  "NG" sh.p.k
    Lagje N-1
    Tel: 08526139
    Cel: 0683541576

Korçë

Për cdo informacion kontakto një nga numrat e sipërm ose mund të përdorni zonën e klientave.

 
 
Arkivë
Adresa:
ALBA sh.a.
Tel: 048520068
Fax: 048520069
Email: info@alba.al
Cel 1: 0682058945
Cel 2: 0682058953
 
Copyright 2008 ALBA sh.a. Të gjitha të drejtat të rezervuara.